Välj en sida
Så utan så innan…
Fullmånen är starten på en period som kommer intensifiera inre och yttre processer gällande din ekonomi och dina relationer.

Årets starkaste Supermåne är här..Det är en viktig period som nu påbörjas och startskottet för ett fokus på Venus energi och betydelse i våra liv.

Gamla teman som har med din förmåga att älska dig själv kan nu bli aktuellt igen och reaktionsmönster från dåtid kan bli belysta genom tankar om vad som varit.. Du kan plötsligt få livstecken från gamla relationer som nu kommer tillbaka för att visa dig vad som inte fungerade som en uppmaning att värdera dig själv högre eller få dig att omvärdera din roll i relationer..

Energin för kommande Fullmåne 8/4/4/16/7.. Nu tar vi hand om karma och bryter oss ut från gamla relationsroller.Vi bygger främst inre trygghet och arbetar mot att lämna självdestruktiva och återkommande livsmönster i kärleksrelationer.. Vi är ute på en resa för att hämta in kraft.. Det är dax att titta framåt istället för mot dåtid..Vi omvärderar 💫

Vill du beställa en sommartolkning för Juni- Juli- Augusti är du Välkommen att maila mig senast Maj månad.Jag tar inte emot några nybeställningar under Sommaren men du kan som vanligt boka samtalstid.

Jag önskar dig en upplyst Fullmåne

💫Mia