Välj en sida

Under mitten av veckan är Månen i Vattumannen och nu kan en snabbare takt av tankar kommunikation samt information flöda in ..

Venus som nu bygger kontakten med Pluto intensifierar känslan av att vilja ha svar och du kan nu vara upptagen av att driva frågor och egen tanke energi mot sin spets..

En känsla av att vinna eller försvinna kan vara närvarande..

Dagens transiter 🌟Onsdag

I dag samtalar Månen med Solen och Merkurius samt bygger nu kontakt med Jupiter

Mars har i dag kontakt med Jupiter och nu kan du ha många bollar i luften. Att i dag hålla dig till en uppgjort plan eller pricka av göromål på dagens checklista kan visa sig vara svårare än väntat och du kan behöva stänga av yttre sorl och prioritera rätt för att nå i mål.Månen har i dag ett tidigt samtal med Uranus som berättar om möjliga avbrott men också möjlighet till oväntade kontakter och lösningar som nu kan upplevas befriande .. Vi medvetandegör nu..

Du kan i dag vara engagerad och fokuserad och vilja färdigställa samt driva på i förhandlingar och samarbeten med andra. Om du kan undvika att lägga för mycket tid på detaljer och istället se ett större flöde och mening kan du använda dagens energi rätt och nu ta längre steg framåt

I dag undviker vi överdrifter ..att dubbelboka lova för mycket och ta i från tårna och på ren vilja är i dagens energi flöde..

Grupper eller expertis kan i dag tillföra värde och egna beslut kan komma in genom reflektion från andra.. Vi söker öppningar och flöde men avstår att dras med i stora planer eller åsikter skapade av andra.. Vi andas..och söker svar från egen källa💚

Utlopp kan behöva sökas för att leda energi rätt nu.. Kreativitet och fysiskt utlopp kan vara rätt väg att gå..

Dagens transiter🌟Torsdag

Månen är i dag fortsatt i Vattumannen för att senare på dagen gå vidare in i Fiskarna

Månen samtalar i dag med Mars och sin egen nod ..beslut lösningar och agerande är i dagens flöde. Dina visioner för framtiden kan nu vara i fokus och högre vibrationer som tränger på kan klargöra eller kanske skapa snabba växlingar i humöret.

En fortsatt känsla av att vilja söka ett svar eller lösningar samt ge utlopp ligger i dagens energi ..Tankar om utbildning och annan tankemässig expansion kan fortsatt vara del av dagens energi och skapa mentala drömmar om nya möjligheter

Vi går nu mot större förändringar och starka vändningar av energier på flera nivåer .. ett uppvaknande sker nu gradvis .. Mars som nu närmare sig slutet av sin period i Skorpionen berättar om gömda skatter och skuggor som nu ska bärgas och föras upp till ytan.. Vi medvetandegör nu.

En del av resan är snart avklarad..

Kairon och Uranus nu på väg att gå ur en retrograd rörelse samtidigt som Venus påbörjar sin resa i underjorden berättar om att din egen inre resa nu kommer få möjlighet att manifesteras i verkligheten ..Vi omvärderar nu både egna resurser hjärtats kraft och öppnar dörrar mot nya världar..

Namaste🌸

Mia💫

Lifehealing@live.se