Välj en sida

Dagens transiter🌟6/6

I dag går Månen in i Jungfrun och bygger nu samtal med Venus.. Att lägga fokus på praktiska göromål och funderingar på läkning av din kropp och att skapa mer välbefinnande i vardagen eller tankar på hur du ska bygga upp din ekonomi är en del av dagens flöde.. Måndag...

Dagens transiter 🌟5/6

I dag är Månen i Lejonet och är nu i spända samtal med Saturnus Uranus och sin egen nod.. Stödjande energi finns dock att tillgång och du kan börja integrera förändringar i linje med både hjärta och hjärna..Att lösa problem och kanske klara svåra samtal genom att stå...

Dagens transiter🌟

I dag är Månen i Kräftan för att senare under kvällen gå vidare in i Lejonet Fredag 3/5 Månen samtalar i dag med Pluto innan hennes inträde i Lejonet.. I dag kan du ta tag i praktiska göromål och få saker på plats.. Att reda ut och lägga planer för framtiden som...

Dagens transiter🌟1 Juni

Onsdag 1/6 I dag går Månen vidare in i Kräftan och samtalar nu med Jupiter Mars och Venus.. Vi har nu med oss energin från den Nymåne som föddes fram i Tvillingarnas energi och kanske funderar du i dag på dåtid kontra nutid.. Att använda tid att processa de...

Dagens transiter🌟

I dag är Månen i Oxen och möter nu upp med Uranus… I dag kan du behöva vara flexibel då planer nu kan förändras ..överraskande moment och insikter kan skapa möjligheter att bryta ny mark.. Lördag 28/5 Dagens energi kan hjälpa dig öppna nya inre dörrar.. insikter om...